Piątek, 17 sierpnia 2018 r.   Imieniny: Jacka, Anity, Mirona
Witaj, Społecznosć Lubina gość! Zarejestruj się lub Zaloguj do serwisu | Ilość osób online 93

Portal Lubina


UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to) ->>


Wiadomości z Lubina
Wzrost przychodów oraz EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w II kwartale Wzrost przychodów oraz...
Najwyższe od początku 2013 roku notowania miedzi w PLN zapewniły wzrost przychodów oraz EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w drugi... »Oferty pracy PUP Lubin Oferty pracy PUP Lubin...
Przedstawiamy najnowsze oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie. Oferty są aktualne w piątek, 17 sierpnia 2018 r. MAJSTER W... »Pies odnaleziony w Niemstowie szuka właściciela lub nowego domu Pies odnaleziony w Nie...
W miejscowości Niemstów na terenie Gminy Lubin odnaleziono zagubionego lub porzuconego psa. Jest to średniej wielkości samiec, mieszaniec ... »Policjanci z ruchu drogowego prowadzą działania pn. Policjanci z ruchu dro...
Policjanci z wydziału ruchu drogowego lubińskiej policji prowadzą na drogach powiatu lubińskiego działania pn. „ALKOHOL i NARKOTYKI... »

» archiwum wiadomości


Magazyn elubin.pl

silesianseo.pll

Twoja wyszukiwarka

Zdrowie
Edukacja
Miasto
Lokale

Czy wiesz, że...?
Czy wiesz, że?..."Kielich" to najwyższa w Polsce wieża wspinaczkowa, wysokości 32,5 m?

Pogoda
YoWindow.com
Wiadomości z Lubina i okolic

Zostań prezesem KGHM
Data dodania: 13 marca 2018 — Kategoria: Wiadomości

Zostań prezesem KGHM

W dniu 10 marca 2018 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

RADA NADZORCZA 

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZES ZARZĄDU

Zasady przeprowadzenia konkursu:

I. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powinni:

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,

2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5. posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,

6. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

7. posiadać znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

8. posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

II. Kandydaci powinni także:

1. korzystać z pełni praw publicznych,

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych.

III. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

IV. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać:

1. Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b. korzystaniu w pełni z praw publicznych,

c. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

d. posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w pkt I.2,

e. posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt I.3,

f. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą KGHM Polska miedź S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”,

2. Oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. III.

3. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

a. ukończenie studiów wyższych,

b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w pkt I.2,

c. co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt I.3,

d. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

4. Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

6. Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy.

V. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M.Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin (Departament Organizacyjny) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do 27 marca 2018 r. do godz. 12.00.

VI. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

VII. Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na poszczególne stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu w siedzibie Spółki, w terminie 3 kwietnia 2018 r. od godz. 9.00.

VIII. Rozmowy kwalifikacyjne obejmują następujące zagadnienia:

1. koncepcja zarządzania Spółką,

2. dotychczasowe doświadczenie kandydata i jego przewidywania co do możliwości wykorzystania doświadczeń po powołaniu do Zarządu Spółki,

3. znajomość branży, w której działa Spółka i otoczenia biznesowego.

IX. O dopuszczeniu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

X. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

XI. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.

Słowa kluczowe: lubin
Wyślij link znajomemu: http://elubin.pl/wiadomosci,17843.html
Ten artykuł był czytany 427 razy.


brak komentarzy

Napisz komentarz!

Twoje imię: *
Twój komentarz: *
komentarz nie może być dłuższy niż 350 znaków
Znaczniki HTML: Wył.
BBCode: Włączone

Dostępne znaczniki:
[i] pochylenie [/i]
[b] pogrubienie [/b]
[u] podkreślenie [/u]


* - wymagane pola do dodania komentarza.

Wszystkie komentarze umieszczane przez użytkowników i gości portalu są ich osobistą opinią. Redakcja oraz właściciele portalu nie biorą odpowiedzialności za komentarze odwiedzających.Copyright © 2006-2018 Portal miasta Lubina.
Strona wygenerowana w 0.066 sek.Lubin 1.0