Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.   Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
Witaj, Społecznosć Lubina gość! Zarejestruj się lub Zaloguj do serwisu | Ilość osób online 10

Portal Lubina


UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to) ->>

Praca Lubin

Wiadomości z Lubina
Podpisany został Program inwestycji dla budowy sygnalizacji świetlnej w Osieku Podpisany został Progr...
Powstanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2085D w miejscowości Osiek. Skrzyżowanie zlokalizow... »Zmiany w pomocy dla przedsiębiorców Zmiany w pomocy dla pr...
Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie... »OSZUŚCI DZWONIĄ CHCĄC WYŁUDZIĆ PIENIĄDZE. MOGĄ TEŻ ZAPUKAĆ DO TWYCH DRZWI. BĄDŹMY OSTROŻNI. OSZUŚCI DZWONIĄ CHCĄC ...
Lubińscy policjanci apelują do mieszkańców naszego powiatu o ogromną ostrożność, ponieważ w ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożon... »Lotnicze opryski w lasach – mogą potrwać do czerwca Lotnicze opryski w las...
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje, że na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i... »

» archiwum wiadomości

Magazyn elubin.pl

polec prawnika.pl

silesianseo.pll

Twoja wyszukiwarka

Zdrowie
Edukacja
Miasto
Lokale
Czy wiesz, że...?
Czy wiesz, że?...Zagłębie Lubin w piłce noznej zdobyło dwa tytuły Mistrza Polski w sezonach 1990/1991 i 2006/2007?

Pogoda
YoWindow.com
Wybrane wiadomości
Wiadomości z Lubina i okolic

Powiat lubiński w roli stwórcy kultury
Data dodania: 04 marca 2021 — Kategoria: Wiadomości

Powiat lubiński w roli stwórcy kultury

Od 3 marca 2021 r. na stronie lubin.pl można wyczytać, że oto „Powiat lubiński stworzył nową instytucję kultury. Uchwałę o powołaniu do życia Centrum Działań Twórczych większością głosów przyjęli na ostatniej sesji powiatowi radni. Przeciwko byli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.”

Dyrektor departamentu spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Lubinie przedstawiła argumenty przemawiające za stworzeniem Centrum Działań Twórczych ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury nie jest instytucją kultury.

(…) – Instytucja kultury ma podobne zadania, ale zdecydowanie różne. To przede wszystkim współpraca z innymi jednostkami kultury, które znajdują się na terenie powiatu lubińskiego, wymiana doświadczeń, zaangażowanie ludzi działających w lokalnej społeczności i wolontariuszy. Wszystko to może doprowadzić do tego, że będziemy mieć wspaniałe propozycje kulturalne dla naszych mieszkańców – stwierdza Barbara Danek. – Stąd przedstawiony projekt uchwały, mówiący o tym, że w powiecie potrzebny jest dom kultury, który nie będzie kolidował z młodzieżowym ośrodkiem, który prowadzi zajęcia typowo edukacyjne. Zajęcia edukacyjne w MDK-u mogą być prowadzone wyłącznie dla dzieci i młodzieży, a ustawa obliguje nas do stworzenia oferty kulturalnej dla przedstawicieli wszystkich grup społecznych. Oferta Centrum Działań Twórczych będzie więc znacznie szersza – dodaje.(...)”

Zacznijmy od kilku pytań retorycznych, które nasuwają się po zapoznaniu z powyższą argumentacją

Pani dyrektor.

1.Cóż takiego się stało, że dopiero po 50 latach działalności placówki i po ponad 20-letnim istnieniu powiatu lubińskiego urzędnicy odkryli, że do tej pory tenże powiat nie realizował obowiązku prowadzenia instytucji kultury i akurat teraz przyszedł ten moment?

2.Skąd to nagłe przebudzenie urzędników, że Młodzieżowy Dom Kultury nie jest instytucją kultury, a oświatową (placówką wychowania pozaszkolnego – AO)?

3.Jakim cudem powiat chce utrzymać dwie placówki (MDK i CDT) skoro nie potrafił utrzymać jednej (MDK)?

4.Czy to są te efekty szumnie rok wcześniej ogłaszanych poszukiwań nowych rozwiązań poprawiających sprawność i atrakcyjność MDK, czy raczej rozpaczliwego poszukiwania oszczędności finansowych?

Prowadzenie CDT będzie chyba zdecydowanie tańsze. Chodzi przecież o to, że obecnie pracownicy MDK-u zatrudnieni są na podstawie Karty Nauczyciela, bo Młodzieżowe Domy Kultury to placówki oświatowe. Kiedy staną się np. takim Centrum Działań Twórczych przestaną być placówkami oświatowymi, a tym samym pracownicy będą zatrudniani na podstawie kodeksu pracy. Zamiast 18-godzinnego pensum będą mieć np. 40-godzinny tydzień pracy, jakieś umowy śmieciowe itp.

5.Czy rzeczywiście dotychczas MDK nie współpracował z innymi instytucjami kultury?

6.Czy pracownicy MDK posiadane fachowe doświadczenia i wiedzę trzymają tylko dla siebie i nie angażują się osobiście, i nie działają w lokalnej społeczności, i nie promują i nie wspierają wolontariatu, a placówka nie miała/nie ma wspaniałych propozycji dla naszych mieszkańców?

7.Na ile prowadzenie zajęć typowo edukacyjnych stoi na przeszkodzie i koliduje z działalnością kulturalną?

8.Czy przypadkiem radni Prawa i Sprawiedliwości nie mają racji, że w gruncie rzeczy chodzi o likwidację MDK?

Nie wiadomo, jak to wygląda zza urzędniczego biurka, ale powszechnie wiadomo, że dziś placówka wychowania pozaszkolnego (taką jest również lubiński MDK) jest miejscem edukacji kulturalnej przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Oprócz młodzieży do placówki wychowania pozaszkolnego, coraz częściej trafiają 4- i 5- latkowie. Rodzice bardzo chętnie, mając dziecko w tym wieku, zaczynają poszukiwać miejsc i sposobów jego rozwoju kulturalnego. MDK ma wszelkie dane by prowadzić np. coś w rodzaju „Akademii 5-cio latka”, proponując najmłodszym wielopłaszczyznowy rozwój artystyczny. Absolwent akademii będzie w przyszłości potencjalnym odbiorcą różnorodnych form kulturalnych, członkiem zespołów artystycznych, twórcą odnoszącym sukcesy w wybranych dziedzinach sztuki, również tej profesjonalnej.

W działalności MDK dominuje rola wychowawczo-integracyjna środowiska dzieci i młodzieży, edukacja kulturalna przebiega pod kątem rozwijania uzdolnień, wyszukiwania i promowania talentów, organizowania zespołów artystycznych i grup zainteresowań, przygotowania młodego odbiorcy sztuki profesjonalnej. Ale stale i coraz częściej pojawiają się w placówce również osoby dorosłe, pragnące pod okiem fachowców kontynuować swoje życiowe pasje (na zajęciach gitarowych nie rzadko dzieci grały ze swoimi rodzicami/opiekunami). Specyficzną grupę zajęć gitarowych stanowiły dzieci i młodzież z tak zwanych rodzin dysfunkcjonalnych społecznie czy z wadami rozwojowymi - wymagające specjalnego przygotowania pedagogicznego i instruktorskiego.

***

Działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie (na przykładzie koła gitarowego, już kiedyś przytaczanym).

Gitarowa praca u podstaw – koło gitarowe

Zajęcia edukacyjne w ramach koła gitarowego MDK prowadzone były w latach 1982-2020 (z dwiema przerwami). Pomysł z gitarą jako wiodącym motywem, polegał zasadniczo na inspirowaniu, animowaniu i realizowaniu szerokich działań muzycznych (zgodnie z Kartą Nauczyciela w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy, w tym 18-godzinnego pensum dydaktycznego oraz godzin przeznaczonych na inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych placówki, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym).

Do podstawowych atutów zajęć gitarowych w tej placówce oświatowej można było zaliczyć:

1) szeroką dostępność zajęć poprzez umożliwienie nauki gry dla wszystkich zainteresowanych w wieku 6-100 lat (bez egzaminu wstępnego, bez rozmowy kwalifikacyjnej);

2) włączanie do zajęć gitarowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

3) możliwość wyboru instrumentu do nauki gry spośród różnych typów i rodzajów gitar (akustycznej/popularnej, klasycznej, elektrycznej, basowej oraz ukulele – od 2017 roku, gdy światowa moda na grę na tej małej gitarce dotarła do Lubina);

4) możliwość wyboru repertuaru ćwiczeniowego (dostępność do dowolnie wybranych utworów w autorskim opracowaniu, dostosowanym do aktualnych możliwości ćwiczącego);

5) najniższa w mieście odpłatność (odpłatność semestralna na poziomie jednej lekcji prywatnej);

6) dodatkowe, bezpłatne 2-tygodniowe zajęcia w czasie ferii zimowych i 3-tygodniowe w czasie wakacji letnich;


7)indywidualny i otwarty charakter zajęć prowadzonych w atmosferze akceptacji, serdeczności, zachęty i wsparcia (indywidualizacja metod dydaktycznych, nieograniczony dobór atrakcyjnych dla uczestników ćwiczeń przygotowawczych, wskazanego/oczekiwanego przez nich repertuaru stałego i oryginalnych opracowań własnych nauczyciela);

8) wzbogacenie zajęć gitarowych relaksacyjnymi zabawami i ćwiczeniami rytmicznymi na instrumentach perkusyjnych (tamburyn, djembe, conga, bongosy), które od 2004 r. stały się integralną częścią zajęć gitarowych;

9) punkt konsultacyjny dla osób nieuczestniczących w stałych zajęciach z darmowymi poradami dotyczącymi skutecznej techniki gry na gitarze, eksploatacji i konserwacji instrumentów;

10) dodatkowa bezpłatna pomoc praktyczna, (w wyborze i zakupie instrumentu w sklepie muzycznym, strojeniu instrumentów, wymianie strun itp.).

W sumie lubińska placówka w ciągu 29 lat stwarzała duże szanse i szerokie możliwości realizowania ukierunkowanych zainteresowań, talentów i pasji muzycznych licznym rzeszom młodszych i starszych mieszkańców Lubina i okolic - ponad 4 tys. osób z tej szansy i możliwości skorzystało.

W prowadzonych zajęciach gitarowych (stałych i okazjonalnych) w każdym roku szkolnym uczestniczyło od 150 do 200 miłośników gitary, którzy za najniższą opłatą w mieście (oraz bezpłatnie) pobierali naukę gry od podstaw, a także rozwijali posiadane już umiejętności na różnych wyższych poziomach. Kilka tysięcy osób poznawało i doskonaliło podstawowe techniki gry solowej; kształtowało umiejętności czytania notacji gitarowej (w szczególności zapisów tabulaturowych); nawiązywało i rozwijało współpracę w zespołach rówieśniczych; ćwiczyło w oparciu o specjalnie wyselekcjonowane materiały dydaktyczne.

W ramach koła gitarowego uczestnicy zajęć mieli możliwość nie tylko spędzania wolnego od nauki czasu w pożyteczny sposób, ale również dodatkowo identyfikowania niektórych elementów swoich predyspozycji kierunkowych, tj.:

-czynników słuchowych (poczucia wysokości dźwięku);

-czynników muzycznych (pamięci muzycznej, poczucia rytmu);

-czynników kinestetyczno-ruchowych (precyzyjności i koordynacji ruchowej, siły i wytrzymałości);

-czynników motywacyjnych (zainteresowań, postaw, cech charakteru);

-predyspozycji psychicznych przydatnych podczas prezentacji publicznych (wzmacnianie koncentracji, opanowanie emocji).

Jeszcze tuż przed likwidacją w roku szkolnym 2019/2020 przez koło gitarowe przewinęło się w sumie 155 osób (112 osób – stałe zajęcia całoroczne; 28 osób - okazjonalne zajęcia w czasie ferii zimowych). Na finał finałów zajęć gitarowych w 2020 r. Młodzieżowy Dom Kultury (mimo pandemii koronawirusa), zorganizował w okresie wakacji bezpieczne, 4-tygodniowe bezpłatne zajęcia gitarowe, w których wzięło udział 17 zainteresowanych młodych osób.

W ramach koła gitarowego i szerszych działań placówka miała dla mieszkańców Lubina i okolic nie mało wspaniałych propozycji związanych z muzyką. Uczestnicy zajęć stale prezentowali swoje umiejętności gry nie tylko w gronie najbliższej rodziny czy szkolnej grupy rówieśniczej, ale również w ramach koncertów organizowanych w placówce i na terenie miasta we współpracy z innymi lokalnymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i obywatelskimi (m.in. CK Muza, OK Wzgórze Zamkowe, Miejski Impresariat Kultury; stowarzyszenia kultury STOK, SKAN, Zejdź z ulicy, Porozumienie Piano-Forte; prywatni przedsiębiorcy: sklep muzyczny PINOFORTE, STOLDOM, Społem „PSS”; liderzy lokalnych mikrośrodowisk muzycznych), tj. w:

-cyklicznych „Prezentacjach Artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie (MDK),

-Lubińskich Prezentacji Muzycznych (w MDK, cafe Gwarek),

-„Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych (MDK, CK Muza),

-koncertów „Piano-Forte i Przyjaciele” (CK Muza, MDK MIK),

-koncertów WOŚP (MDK, OK Wzgórze Zamkowe),

-„Festynach Rodzinnych” (MDK),

-„Gitarowego Rekordu Lubina” (CK Muza, MDK, MIK),

-Wieczorów Autorskich Lubińskiego Środowiska Muzycznego „Simple Duo & Friends” (CK Muza, MDK, MIK),

-Lubińskich Prezentacji Artystycznych „LuPA” (CK Muza, MDK),

-Mistrzowskie Warsztaty Gitarowe (MIK, MDK, CK Muza),

-Dolnośląski Desant Gitarowy (MDK, CK Muza),

-Lubińskie Warsztaty Bębniarskie (MDK).

Na koniec należy tylko mieć nadzieje i wierzyć Pani dyrektor departamentu spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Lubinie, że oferta Centrum Działań Twórczych chociażby w zakresie edukacji kulturalnej/gitarowej będzie znacznie szersza niż ta MDK-owska.

Andrzej Ossowski

 

Słowa kluczowe: lubin
Wyślij link znajomemu: http://elubin.pl/wiadomosci,22093.html
Ten artykuł był czytany 106 razy.


2 komentarze

Napisz komentarz!

~Gość

Gość serwisu
#44083 | 05.03.21 09:54:36Zgłoś naruszenie netykiety/regulaminu.

Co za brednia?! Jak dom kultury, w swojej statutowej działalności, może kolidować z ośrodkiem młodzieżowym realizującym pozaszkolne zajęcia edukacji kulturalnej (MDK)? Nooo chyba, że dla niektórych jednak koliduje... Ale tu nie mogą wchodzić w grę względy merytoryczne i jest jakieś drugie dno.
~Gość

Gość serwisu
#44084 | 06.03.21 19:38:15Zgłoś naruszenie netykiety/regulaminu.

W Starostwie powiatowym wysmażono jednostkę kultury (Centrum Działań Twórczych). Nowy ten twór będzie miał siedzibę pod tym samym adresem co MDK i już na samym wstępie odgryzł z budżetu placówki oświatowej 300 tys zł. Za jakiś czas posili się resztkami, które po MDK pozostaną (po remoncie i przekazaniu zasobów lokalowych na potrzeby szkolnictwa specjalnego). Głównym powodem tej biesiady na organizmie MDK ma być założenie, obietnica, że oferta kulturalna nowego tworu (CDT) będzie znacznie szersza niż MDK. Wydaje się jednak, że wcale nie będzie szersza, co najwyżej będzie to samo (cele, zadania), może trochę nie tak samo (formy), ale z pewnością za mniejsze pieniądze z kasy Starostwa... I o to głównie chodzi, reszta to didaskalia, niskich lotów tłumaczenie, zwykła ściema i mydlenie oczu. I o to idzie cały ten zgiełk.
Twoje imię: *
Twój komentarz: *
komentarz nie może być dłuższy niż 350 znaków
Znaczniki HTML: Wył.
BBCode: Włączone

Dostępne znaczniki:
[i] pochylenie [/i]
[b] pogrubienie [/b]
[u] podkreślenie [/u]


* - wymagane pola do dodania komentarza.

Wszystkie komentarze umieszczane przez użytkowników i gości portalu są ich osobistą opinią. Redakcja oraz właściciele portalu nie biorą odpowiedzialności za komentarze odwiedzających.


Copyright © 2006-2021 Portal miasta Lubina.
Strona wygenerowana w 0.027 sek.Lubin 1.0