Wtorek, 23 lipca 2024 r.   Imieniny: Bogny, Sawosza, elisawa
Witaj, Spoecznos Lubina go! Zarejestruj si lub Zaloguj do serwisu | Ilo osb online 27

Portal Lubina


UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to) ->>


Wiadomoci z Lubina
KAS skontrolowaa targowisko miejskie w Sieniawce KAS skontrolowaa targ...
Funkcjonariusze Suby Celno-Skarbowej z dolnolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili kontrole na targowisku miejskim w ... »Wzmoone dziaania policjantw przy giedzie – mandaty i holowanie pojazdw Wzmoone dziaania pol...
W zwizku z licznymi zgoszeniami amania przepisów w rejonie lubiskiej giedy, w tym utrudnie dla komunikacji publicznej, funkcjonarius... »Repertuar Kina Muza W Lubinie (05.07.2024 – 01.08.2024) Repertuar Kina Muza W ...
Zapraszamy do zapoznania si z repertuarem Kina Muza w Lubinie w okresie od (05.07.2024 – 01.08.2024) 5.07 Pitek 11:30, 13:30, 15:30, 17... »Policjanci czuwali nad bezpieczestwem imprezy Blues nad Odr i parad motocyklistw Policjanci czuwali nad...
Policjanci z Lubina zabezpieczali tras przejazdu motocyklistów i kierowców zabytkowych samochodów w ramach tegorocznego B... »

» archiwum wiadomoci


Twoja wyszukiwarka

Zdrowie
Edukacja
Miasto
Lokale

Czy wiesz, e...?
Czy wiesz, e?...04.1997 uruchomiono oficjalny serwis WWW miasta Lubina (ok. 200 stron w trzech jzykach)

Magazyn elubin.pl

Tanie czci zamienne w UcandoMagazyn elubin.plMagazyn elubin.plWiadomosci z Lubina i okolic
Strategiczne partnerstwa w Dolnolskiej Dolinie Wodorowej: trzy nowe listy intencyjne
Data dodania: 09 lipca 2024 — Kategoria: Wiadomoci

Strategiczne partnerstwa w Dolnolskiej Dolinie Wodorowej: trzy nowe listy intencyjne

Podczas Dnia Otwartego Dolnolskiej Doliny Wodorowej, który mia miejsce 14 czerwca 2024 roku, Stowarzyszenie DDW podpisao trzy strategiczne listy intencyjne: ze Starostwem Powiatowym w Wabrzychu oraz z firmami Promet-Plast i SIGMA PROJECT. Dolnolska Dolina Wodorowa jest liderem wdraania gospodarki wodorowej w Polsce. W wydarzeniu udzia wzili przedstawiciele przemysu, samorzdów oraz sektora badawczo-naukowego, którzy podkrelali znaczenie wdraanych innowacji oraz korzyci, jakie pyn z rozwoju gospodarki wodorowej.

– Aby skutecznie wdraa nowoczesne technologie wodorowe, niezbdna jest szeroka wspópraca wszystkich uczestników rynku. Naszym zadaniem jest wsparcie polskich projektów wodorowych i stworzenie przyjaznych warunków do wspópracy rónych rodowisk. Szukamy takich Partnerów i moliwoci wspópracy, które zaowocuj nowymi, praktycznymi rozwizaniami dla lokalnych spoecznoci. Jestemy po sowie z kilkoma samorzdami na terenie Dolnego lska i Opolszczyzny i jest zainteresowanie zeroemisyjnymi pojazdami komunalnymi – powiedzia Szymon Poski, Wiceprezes Zarzdu Dolnolskiej Doliny Wodorowej.

Polska zeroemisyjna mieciarka: przyszo w recyklingu miejskim

Podpisane pomidzy Dolnolsk Dolin Wodorow (DDW), SIGMA PROJECT i Promet-Plast S.C. porozumienie otwiera drog do projektu i budowy, pierwszej w Polsce, zeroemisyjnej mieciarki. Wspópraca to milowy krok w kierunku zrównowaonego recyklingu i gospodarowania odpadami. Dodatkowo tego typu rozwizanie przyczyni si do poprawy jakoci powietrza i zredukuje haas w miecie. Na tym jednak nie koniec, poniewa w planach jest caa gama pojazdów zeroemisyjnych - równie pugopiaskarki oraz wozy asenizacyjne. Zgodnie z listem intencyjnym DDW zajmie si pozyskiwaniem finansowania, SIGMA PROJECT odpowiedzialna bdzie za projekt pojazdu, a Promet-Plast S.C. opracuje technologie zwizane z produkcj i tankowaniem wodoru.

– W 2030 roku w transporcie bdzie wykorzystywane okoo 30 tys. ton wodoru jakoci automotive rocznie. Planowana sie stacji tankowania wodoru – 32 stacje do 2025 roku – jest gównie pod wodorowe autobusy, które s jednym z kilku przykadów zastosowania komercyjnego technologii wodorowych na du skal na wiecie. Pierwszy projekt to ponad 400 autobusów w Pekinie. Od 2028 roku 30% pojazdów w transporcie publicznym samorzdów bdzie zeroemisyjna. Ogniwa zasilane wodorem maj przewagi – s bez-emisyjne, zapewniaj wikszy zasig, tankowanie pojazdu trwa krócej, a potrzebna do tego infrastruktura wymaga mniejszych nakadów ni w przypadku pojazdów elektrycznych. My chcemy zaproponowa rozszerzenie gamy zastosowania technologii wodorowych w transporcie o rozwizania dla sub komunalnych, które równie bd ciche i bez-emisyjne. To jest ju moliwe, poniewa powstaje infrastruktura, trzeba tylko dooy kolejne klocki – powiedzia Szymon Poski, DDW.  

– Jestemy ma firm, która specjalizuje si w zabudowach specjalnych i intermodalnych rozwizaniach samo-zaadowczych. Mamy spore dowiadczenie z rynku skandynawskiego, na którym gównie si do tej pory koncentrowalimy. Wspópraca z Promet-Plastem i Dolnolsk Dolin Wodorow daje nam nowe moliwoci dziaania na polskim rynku w bardzo innowacyjnej brany. Ja sam jestem absolwentem Politechniki Wrocawskiej i jestem zwizany z naszym regionem i tu chciabym rozwija wspaniae projekty – Ernest Wojtowicz, CEO SIGMA PROJECT.

Zeroemisyjne rozwizania dla rolnictwa: innowacje wspierajce zrównowaony rozwój

Komisja Europejska lubi projekty due, takie jak Batycka Dolina Wodorowa, gdzie zosta stworzony plan inwestycyjny o wartoci trzech miliardów EURO – to ogromne kwoty i dwignia rozwojowa dla regionu. Wród projektów s 23 róne sposoby wykorzystania technologii wodorowych.  My w Dolnolskiej Dolinie Wodorowej wanie inicjujemy tego rodzaju przedsiwzicia, nasze polskie i regionalne. Wród nich mamy pomys na zeroemisyjne maszyny rolnicze zastpujce diesla do pracy z instalacjami agrofotowoltaicznymi – powiedzia Szymon Poski - wiceprezes Zarzdu SDDW.

Zarzdzanie zuyciem energii w rolnictwie, które wykorzystuje paliwa kopalne do wielu zastosowa, jest ogólnowiatowym wyzwaniem ze wzgldu na niekorzystne skutki, które wywoane s emisjami CO2. Zrównowaone systemy w rolnictwie opieraj si na wykorzystaniu odnawialnych róde biologicznych, geotermalnych, hydroelektrycznych, sonecznych i wiatrowych. Drugi list intencyjny, podpisany przez Dolnolsk Dolin Wodorow z Promet-Plast, dotyczy wdraania technologii, które zmniejszaj emisj szkodliwych substancji w rolnictwie i poprawiaj efektywno energetyczn. Projekt "Agrohydroenergia" to nowatorskie podejcie, które integruje produkcj roln z zarzdzaniem wod i generowaniem energii z OZE, co stanowi przyszo zrównowaonego rolnictwa.

Infrastruktura wodorowa: hub wodorowy na Dolnym lsku

Trzeci list intencyjny, podpisany ze Starostwem Powiatowym w Wabrzychu, ma na celu wspólne tworzenie infrastruktury wodorowej, która bdzie wspiera lokaln transformacj energetyczn. Projekt obejmie poszukiwania najlepszej lokalizacji dla instalacji OZE i elektrolizerów, co ma na celu zasilenie regionu w zielon energi i wspieranie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

– Struktury klastrów energii musz naby kompetencji wodorowych, aby móc sprosta wyzwaniom transformacji energetycznej kraju. Wabrzych stanowi doskonay przykad, gdzie lokalne inicjatywy mog odegra kluczow rol w tym procesie. Miasto planuje pozyskiwa wodór od miejscowego producenta, co przyczyni si do zasilania najnowszych autobusów wodorowych. Takie dziaania nie tylko wspieraj lokalnych przedsibiorców, ale równie przyczyniaj si do zmniejszenia emisji i poprawy jakoci powietrza. Kluczowe jest zatem, aby klastry energii zdobyy niezbdne umiejtnoci i technologie, umoliwiajc szerokie wdroenie rozwiza wodorowych w caym regionie – powiedzia dr Andrzej Wgrzyn, Wiceprezes DDW.

Dolnolska Dolina Wodorowa jest liderem w kreowaniu i animowaniu projektów zwizanych z transformacj energetyczn w oparciu o technologie wodorowe. Podpisane porozumienia pokazuj zaangaowanie Dolnolskiej Doliny Wodorowej w promowanie ekologicznych technologii wodorowych oraz rozwój lokalnej gospodarki. Dziki tym inicjatywom, DDW nie tylko przyczynia si do osignicia celów klimatycznych UE, ale równie stwarza nowe moliwoci dla przemysu, rolnictwa i transportu w regionie.

Slowa kluczowe: lubin
Wyslij link znajomemu: http://elubin.pl/wiadomosci,26166.html
Ten artykul byl czytany 136 razy.


brak komentarzy

Napisz komentarz!

Twoje imie: *
Twoj komentarz: *
komentarz nie moze byc dluzszy ni? 350 znak?w
Znaczniki HTML: Wy?.
BBCode: Wlaczone

Dostepne znaczniki:
[i] pochylenie [/i]
[b] pogrubienie [/b]
[u] podkreslenie [/u]


* - wymagane pola do dodania komentarza.

Wszystkie komentarze umieszczane przez u?ytkownik?w i gosci portalu sa ich osobista opinia. Redakcja oraz wlasciciele portalu nie biora odpowiedzialnosci za komentarze odwiedzaj±cych.


Copyright © 2006-2024 Portal miasta Lubina.
Strona wygenerowana w 0.007 sek.Lubin 1.0